Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27.12.2017

Convocator AGA in data de 27.12.2017
Hotararile AGA din data de 27.12.2017


Adunarea Generala a Actionarilor din 07.11.2017

Convocator AGA in data de 07.11.2017
Hotararile AGA din 07.11.2017

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 09.10.2017, ora 12.00

Convocator AGEA in data de 09.10.2017 ora 12.00
Hotararile AGEA din data de 09.10.2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 09.10.2017, ora 10.00

Convocator AGOA in data de 09.10.2017 ora 10.00
Hotararile AGOA din data de 09.10.2017

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 01.09.2017

Convocare AGA in data de 01.09.2017
Hotararile AGA din data de 01.09.2017

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 03.07.2017

Convocare AGA in data de 03.07.2017
Hotararile AGA din data de 03.07.2017

Adunarea Generala a Actionarilor din data de 10.05.2017

Convocare AGA in data de 10.05.2017
Hotararile AGA din data de 10.05.2017