Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A., care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica de afaceri si strategia investitionala atat sub aspectul continutului activitatii cat si ale gestiunii economice si financiare .

       Adunarea Generala a Actionarilor are, in conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, competenta de a adopta hotarari la cel mai inalt nivel in raport cu activitatea MUNICIPAL CONSTRUCT S.A.

     Informatii actualizate in raport cu sedintele si deciziile Adunarii Generale a Actionarilor se regasesc in sectiunea de Sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor.

      Capitalul social al MUNICIPAL CONSTRUCT S.A. este in valoare de 6.312.310 lei si este detinut de urmatorii actionari:

- Consiliul Local Municipal Targoviste - 6.312.210 lei, echivalentul a 631.221 actiuni.

- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - 100 lei, echivantul a 10 actiuni.

        Reprezentatii actionarilor in Adunarea Generala a Actionarilor:

- Consiliul Local Municipal Targoviste - Eftene Alina - Loredana

- Consiliul Local al Comunei Dragomiresti - Neagoe Cornel


      Sedinte ale Adunarii Generale a Actionarilor